top header-1top header-2top header-3top header-4

Your Shopping Cart

Your Cart is currently empty.

"ขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกท่านทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่เข้าร่วมงาน HIP Security Fair ครั้งที่  4 มา ณ ที่นี้ด้วยครับ ทีมงาน  HIPGLOBAL"

__________ logo-hwh-bk

You are here: Home News & Event EVENT HIP 2012 แนวทางการวางมาตรการ การรักษาความปลอดภัย

แนวทางการวางมาตรการ การรักษาความปลอดภัย

อีเมล พิมพ์
photo2

ท่าน ดร.ธีระ  พงศ์อนันต์  ( นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ) ได้สละเวลาให้ตัวแทนบริหารจากบริษัท ฯ เข้าพบ หารือ เรื่องแนวทางการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัย  พร้อมทั้ง ร่วมมือในการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน Security ให้กับผู้ประกอบการเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา


photo2

New HIP Fingerprint E-Clocking Application

 

fingerprint-eclocking-promote banner

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

HIP Thailand

HIP สินค้าคุณภาพ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สินค้า HIP เป็นยอมรับอันดับ 1 ในประเทศ
มั่นใจในสินค้าและบริการ เลือกใช้สินค้า HIP