งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 ที่ จ.สงขลา

งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 ที่ จ.สงขลา

แชร์ข้อมูล :

งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 "กลยุทธเชิงรุกยกระดับสู่มืออาชีพจากศูนย์ฝึกอบรม HIP" ที่ จ.สงขลา

งานสัมมนา HIP Smart INNOVATIONSHOW 2022 "ยกระดับสู่ช่างมืออาชีพจากศูนย์ฝึกอบรม HIP" ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา...
ทางบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายภาคใต้ จ.สงขลา ทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุนเรามาเป็นอย่างดี