Loading...

HIP Dealer Guide

HIP Dealer Guide ได้รวมรายละเอียดทุกกลุ่มประเภทสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบวงจรมากที่สุดของ HIP ทั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมีอ เครื่องสแกนใบหน้าเครื่องอ่านบัตร รบบลงเวลาการทำงาน ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ รวมไปถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล ธนาการ ระบบขนส่งมวลชน สถานีรถไฟฟ้า สนามบินห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

HIP Dealer Guide

ในปีนี้เป็นปีที่ทาง HIP เชื่อว่าธุรกิจหลากๆอย่างได้หยุดชะงักทั้งในประเทศไทยและทั่วทั้งโลกด้วยการประสบปัญหาในเรื่องไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2562 และเริ่มแพร่ระมาดอย่างรวดเร็วตั้งแต่ ต้นปี 2563 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นไวรัสโควิด-19 ที่เราคุ้นหูการระมาดไต้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกทั้งในประเทศไทยเองทางรัฐบาลก็เร่งแก้ปัญหาแลคนไทยทุกคนก็ช่วยกันในการพยายามป้องกันและให้ซื้อไวรัสให้ จางหายไปโดยเร็วและหนิ่งในความพยายามนั้นทางเอชไอพีเองได้เร่งหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการหยุดและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด- 19 นี้ โดยเทคโนโลยีตังกล่าว เป็นทั้งเครื่องตรวจอุณหภูมิแบบต่างๆ ทั้งสแกนความร้อน ผ่านกล้อง การตรวจับทางใบหน้าสำหรับพูใช้งาน พร้อมตรวจจับผู้สวมใส่หนักากอนามัยเชื่อมโยงเป็นระบบผ่านโปรแกรมที่ทางเอซไอพีพัฒนาเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันแล้วยังสมารถใช้ควบคู่กับระบบการ ลงเวลาปกติเพื่อการใช้งานที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตเป็นต้น

โดยได้รวบรวมภาพสินค้า คุณสมบัติและประโยชน์ของการใช้งาน รวมไปถึงการเปรียบเทียบคุณลักษณะเด่นของแต่ละสินค้าไว้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้งานสามารถนำรายละเอียดดังกล่าวเป็นข้อมูลในการนำเสนอ สินค้าระบบรักษาความปลอดภัยของ HIP ได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้อ้างอิงเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิต และผู้ใช้ไต้อย่างถูกต้องตรงกัน

Dealer's Guide
Button_Download