Loading...

HIP GLOBAL CO.,LTD.

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

จากเดิมชื่อบริษัท เซ็นจูรี่ มีน (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2001 โดยบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด เป็นบริษัทฯ หลัก ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ แพลตฟอร์ม ภายใต้การดำเนินธุรกิจเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยประเทศไทยและมีบทบาทที่มากขึ้น โดยมีทีมวิศวกร ทีมพัฒนาโปรแกรมที่มีประสบการณ์ คอยสนับสนุนด้านระบบความปลอดภัย สร้างโอกาสในการรับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในการสร้างเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพในการนำมาใช้ได้จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เพิ่มศักยภาพขยายธุรกิจด้วยการเปิดดำเนินธุรกิจ เพิ่มช่องทางการขยายตัวให้ครอบคลุมทั้งด้านสินค้าและการบริการให้ครบทุกด้าน เพื่อตอบสนองในด้านเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค "5G" มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์ (Our Vision)

The most valuable smart, security and medical solution with Highest Idea Products.
โซลูชั่นอัจฉริยะ ความปลอดภัย และการเเพทย์ที่มีค่าที่สุดด้วยผลิตภัณฑ์แนวคิดสูงสุด
愿景 : 用最高理念的产品, 建立智慧的安防与医疗解决方案

พันธกิจ (Our Mission)

Be a respectable enterprise.
เป็นองค์กรที่น่านับถือ
使命 : 做一个让人尊重的企业

HIP Certificates

HIP Certificates

บริษัทฯ เอชไอพี โกลบอล จำกัด ผลักดันแนวนโยบายที่แผนการดำเนินงานบริษัทฯ ภายใต้นโยบายคุณภาพ ISO9001:2015

  • ผลิตภัณฑ์และบริการได้มาตฐาน
  • ลูกค้า มั่นใจ
  • บริการ ฉับไว
  • สินค้าส่งตรงเวลา
  • จัดเก็บปลอดภัย
  • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง