นวัตกรรมใหม่จาก HIP ด้วยระบบ Smart Farm ฟาร์มอัจฉริยะ

นวัตกรรมใหม่จาก HIP ด้วยระบบ Smart Farm ฟาร์มอัจฉริยะ

แชร์ข้อมูล :

นวัตกรรมใหม่จาก HIP ด้วยระบบ Smart Farm ฟาร์มอัจฉริยะ คำตอบที่ใช่สำหรับเกษตรกรไทย

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้นำนวัตกรรมใหม่ด้วยระบบ Smart Farm เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทร์สำหรับเกษตกรไทยจัดแสดงภายในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดแหลมทอง ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยมีท่านผู้ว่า รณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นพิธีในการเปิดงานและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้