HIP มอบชุดตรวจ ATK ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

HIP มอบชุดตรวจ ATK ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

แชร์ข้อมูล :

HIP มอบชุดตรวจ ATK ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

คุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech
ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบ เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไม่มากก็น้อย และเป็นส่วนของกิจกรรมจิตอาสาของทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้อีกทาง

บริษัท เอช ไอ พี ซีเคียวริตี้กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน