พิธีลงนาม MOU Signing Ceremony

พิธีลงนาม MOU Signing Ceremony

แชร์ข้อมูล :

พิธีลงนาม MOU Signing Ceremony ระหว่าง บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และ สมาคมภัตตาคารไทย

พิธีลงนาม MOU Signing Ceremony ระหว่าง บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และ สมาคมภัตตาคารไทย ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือ ชุดตรวจโควิด-19 HIPBiotech Covid-19 Antigen Test Self-Test Kit (colloidal gold method) โดยพิธีลงนามครั้งนี้ โดย คุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และ นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย

ทางสมาคมภัตตาคารไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเพื่อป้องกันโควิด-19 เพื่อความให้สอดคล้องกับการสร้างความเชื่อมั่นในการ ประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับมาตรการตามข้อกำหนดเพื่อให้กิจการ/กิจกรรม สามารถเปิดดำเนินการได้ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ ทางสมาคมภัตตาคารไทย และบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด มีความประสงค์ที่จะต้องการให้ทุกคนได้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 ได้ทั่วถึงในราคายุติธรรมให้สถานประกอบการร้านอาหารสามารถจัดหาเพื่อใช้งานได้โดยง่าย โดยได้เลือกใช้ ชุดตรวจโควิด-19 ของ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ในชื่อแบรนด์ HIPBiotech ซึ่งเป็นแบรนด์ของไทย ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี พร้อมได้รับมาตรฐานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทั้งแบบ Professional use และแบบ Home use โดยในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้จำนวน 30,000 ชุด โดยทางสมาคมภัตตาคารไทยนำไปใช้งาน 20,000 ชุด และ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้สนับสนุนเพิ่ม 10,000 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสมาคมผู้ประกอบการและสังคมไทย ด้วยสถานการปัจุบันทางสำนักข่าวและสื่อมวนชนได้ให้ความสนใจอาทิช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 3 และ ช่อง 36hd นำเสนอข่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน