ขอแสดงความยินดีกับ คุณทวีชัย หยาง Founder & CEO

ขอแสดงความยินดีกับ คุณทวีชัย หยาง Founder & CEO

แชร์ข้อมูล :

ขอแสดงความยินดีกับ คุณทวีชัย หยาง Founder & CEO บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้รับเกียรติ จาก พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช.

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คุณทวีชัย หยาง Founder & CEO บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้รับเกียรติ จาก พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช.(1)
มอบประกาศเกียรติคุณ ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานที่ปรึกษา รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในงานจัดประชุมหารือ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน จากภาคประชาชน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากที่ คุณทวีชัย หยาง ได้ทำคุณประโยชน์ ให้คำปรักษา และสนับสนุน กิจกรรมของสำนักงานตำราจแห่งชาติจนสัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างดียิ่ง