HIP มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ กรมราชทัณฑ์ และ กระทรวงยุติธรรม

HIP มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ กรมราชทัณฑ์ และ กระทรวงยุติธรรม

แชร์ข้อมูล :

HIP มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ กรมราชทัณฑ์ และ กระทรวงยุติธรรม

กลุ่มบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด โดยคุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ
ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ กรมราชทัณฑ์ (Department of Corrections) กระทรวงยุติธรรม จำนวน 100,000 ชุด โดยคุณสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19