HIP ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับทาง อีจัน

HIP ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับทาง อีจัน

แชร์ข้อมูล :

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด มอบชุดตรวจ ATK ให้กับทาง "อีจัน" เพื่อนำไปสานต่อโครงการในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด เองได้มองเห็นความสำคัญของป้องกันโควิด ที่แพร่ระบาดหนักในช่วงนี้ ทางเราเองขอเป็นอีกส่วนหนึ่งของการมีส่วนช่วยเหลือสังคม ให้พี่น้องคนไทย ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยกันด้วยการมอบชุดตรวจ ATK ให้กับทาง "อีจัน" เพื่อนำไปสานต่อโครงการในการช่วยเหลือสังคมต่อไป