งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 ที่ จ.กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)

งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 ที่ กรุงเทพฯ

แชร์ข้อมูล :

งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 "กลยุทธเชิงรุกยกระดับสู่มืออาชีพจากศูนย์ฝึกอบรม HIP" ที่ จ.กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)

HIP SMART INNOVATION 2022 "กลยุทธ์เชิงรุกยกระดับสู่มืออาชีพจากศูนย์ฝึกอบรม HIP" สำนักงานใหญ่ กรุงเทพในครั้งนี้

ทางบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจมาร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะช่วยพัฒนาและเพิ่มความเชี่ยวชาญให้ท่านไม่มากก็น้อย