งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 ที่ จ.ภูเก็ต

งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 ที่ จ.ภูเก็ต

แชร์ข้อมูล :

งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 "กลยุทธเชิงรุกยกระดับสู่มืออาชีพจากศูนย์ฝึกอบรม HIP" ที่ จ.ภูเก็ต

เรียนรู้จริง ติดตั้งจริง ทดสอบการใช้งานจริง ต้อง HIP... ถึงฝนจะตก รถติด น้ำท่วม!!..
HIP ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาร่วมงานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 "กลยุทธเชิงรุกยกระดับสู่มืออาชีพจากศูนย์ฝึกอบรม HIP"
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะช่วยพัฒนาและเพิ่มความเชี่ยวชาญให้ท่านไม่มากก็น้อยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะ