งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 ที่ อุบลราชธานี

งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 ที่ อุบลราชธานี

แชร์ข้อมูล :

งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 "กลยุทธเชิงรุกยกระดับสู่มืออาชีพจากศูนย์ฝึกอบรม HIP" ที่ จ.อุบลราชธานี

งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 "กลยุทธ์เชิงรุกยกระดับสู่มืออาชีพจากศูนย์ฝึกอบรม HIP" ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
ทางบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจมาร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะช่วยพัฒนาและเพิ่มความเชี่ยวชาญให้ท่านไม่มากก็น้อย
ขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกท่านที่ให้เกียรติ HIP ในการจัดงานในครั้งนี้