Loading...

About (เกี่ยวกับเรา)

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจด้วยการเปิดดำเนินการธุรกิจในการเพิ่มช่องทางการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งด้านสินค้าและการบริการให้ครบทุกด้าน เพื่อตอบสนองในด้านเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตให้ก้าวเข้าสู่ยุค "5G" มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

  • จัดจำหน่าย พัฒนาระบบ รักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยเสมอ
  • ผลิต และนำเข้าอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับการใช้งานในประเทศ
  • พัฒนานำเทคโนโลยีโครงข่าย IoT และ Platform
  • จัดการอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมธุรกิจก่อสร้างโครงการเพื่อผนวกใช้กับระบบรักษาความปลอดภัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
  • ดูแลระบบออนไลน์ผ่านระบบ Cloud 24 ชั่วโมง
  • จัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเข้าเป็นส่วนหนึ่งในระบบรักษาความปลอดภัย
  • สร้างระบบจัดสรรพื้นที่ระบบ Car Parking ทั้งในด้านโปรแกรมบริหาร Application และการพัฒนาทั้งซอฟแวร์และฮาร์แวร์
  • สร้างสรรค์อุปกรณ์เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G

วิสัยทัศน์ (Our Vision)

The most valuable smart, security and medical solution with Highest Idea Products.
โซลูชั่นอัจฉริยะ ความปลอดภัย และการเเพทย์ที่มีค่าที่สุดด้วยผลิตภัณฑ์แนวคิดสูงสุด
愿景 : 用最高理念的产品, 建立智慧的安防与医疗解决方案

พันธกิจ (Our Mission)

Be a respectable enterprise.
เป็นองค์กรที่น่านับถือ
使命 : 做一个让人尊重的企业

HIP Global 21st Anniversary

เอชไอพี โกลบอล 21 ปีที่ผ่านมา

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา
ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และการให้บริการ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับโอกาส ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านอย่างต่อเนื่องตลอดไป

About hip

Certificate & Awards

Board of Directors

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ประธานคณะกรรมการบริษัท
นายทวีชัย หยาง
นายทวีชัย หยางFounder& CEO / Chief Executive Officer
นางสาวเซียวชิง จาง
นางสาวเซียวชิง จางCo Founder
นายธนาธิป หยาง
นายธนาธิป หยางกรรมการบริษัท