พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

แชร์ข้อมูล :

พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และเป็นผู้ให้มีประโยชน์แก่ราชการตำรวจ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา คุณทวีชัย หยาง ประธานผู้บริหารสูงสุด บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้รับเกียรติรับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เเละผู้มีประโยชน์เเก่ราชการตำรวจเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำความดี
จากคุณงามความดีได้ที่ช่วยเหลือหน่วยงานราชการและสังคม ผู้บริหาร บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด คุณทวีชัย หยาง Founder & CEO ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณจาก พลตํารวจตรี ภานพ วรธนัชชากุล ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 เป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ทำความดี ตลอดจนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสำคัญให้สังคมไทย ณ กองบังคับการตำรวจนครบาล 8