HIP นำสิ่งของร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชน ที่ทำเนียบรัฐบาล

HIP นำสิ่งของร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชน ที่ทำเนียบรัฐบาล

แชร์ข้อมูล :

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัดนำสิ่งของร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล ตึกบัญชาการ 1 ห้องประชุม 301 (ชั้น 3) คุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด พร้อมคณะพันธมิตรนักธุรกิจชั้นนำชาวไทย-จีน
นำสิ่งของร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้รัฐบาลนำไปจัดสรรช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยคุณอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ดร. อมร มีมะโน ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนในการรับมอบ โดยครั้งนี้ คุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้มอบชุดตรวจโควิด ATK HIPBiotech ในการสนับสนุนหน่วยงาน เพื่อเป็นการช่วยในสถานการและการป้องกันอีกทาง