HIP มอบชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

HIP มอบชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

แชร์ข้อมูล :

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิค ภายใต้แบรนด์ HIP BIOTECH มอบชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่กระทรวงสาธารณะสุข

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รับมอบชุดตรวจโควิด 19 (ATK ด้วยน้ำลาย) จำนวน 1,000 ชุด ชุดตรวจโควิด-19 (ATK แบบเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก) จำนวน 900 ชุด และหน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 2,000 ชิ้น
จากคุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

โดยคุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการมอบในครั้งนี้ เพื่อต้องการช่วยเหลือสังคมไทย ในยามที่โควิดโอไมครอนระบาด ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันมากกว่า 2 หมื่นราย บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนไทยในการต่อสู้กับภัยโควิด 19 โดยทางบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้มีการจัดทำโรงงาน ผลิตหน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ ที่ผ่านมาตราฐานจาก อย. เพื่อจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพดี ในราคาย่อมเยาว์แก่ประชาชน

นายแพทย์ณรงค์กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งแพร่ได้ง่าย กระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการควบคุมการระบาดโดยการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้เข้าระบบการรักษาโดยเร็วควบคู่ไปกับรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น เพื่อลดการป่วยหนักและลดการเสียชีวิต โดยชุดตรวจโควิด ATK แบบน้ำลาย และแบบโพรงจมูก ที่ได้รับในวันนี้ สถานพยาบาลสามารถนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ส่วนหน้ากากอนามัย KN95 บุคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขจะรีบจัดสรรและส่งต่อไปยังสถานพยาบาลในพื้นที่ที่มีความจำเป็น เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป