HIP มอบชุดตรวจ ATK ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง

HIP มอบชุดตรวจ ATK ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง

แชร์ข้อมูล :

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด มอบชุดตรวจ ATK ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ส่วนกลาง)

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้ามอบชุดตรวจ ATK ( Antigen test kit : ATK ) ภายใต้แบรนด์ HIP Biotech จำนวน 2,000 Test และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ KN95 จำนวน 2,000 ชุด ให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ส่วนกลาง) โดยมีพลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นผู้รับมอบ