HIP มอบชุดตรวจ ATK ให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี​​​​​​​

HIP มอบชุดตรวจ ATK ให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี​​​​​​​

แชร์ข้อมูล :

HIP มอบชุดตรวจ ATK ให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี​​​​​​​ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด

คุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด เข้าพบคุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.ศปก.ศบค.) ที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ของ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ร่วมกันในการฝ่าวิกฤติการในครั้งนี้ต่อไป