HIP มอบชุดตรวจ ATK ให้กับหอการค้าไทย-จีน

HIP มอบชุดตรวจ ATK ให้กับหอการค้าไทย-จีน

แชร์ข้อมูล :

HIP ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน มอบชุดตรวจ ATK ให้กับหอการค้าไทย-จีน

คุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech ให้กับหอการค้าไทย-จีน โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นส่วนช่วยในกิจกรรมของทางหอการค้าไทย-จีน ได้นำไปใช้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย