HIP ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจ ฟูเจี้ยน ส่งมอบหน้ากากอนามัย KN95

HIP ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจ ฟูเจี้ยน ส่งมอบหน้ากากอนามัย KN95

แชร์ข้อมูล :

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจ ฟูเจี้ยน ประเทศไทย ส่งมอบหน้ากากอนามัย KN95 เครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็น และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและผู้ด้อยโอกาส

คุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจ ฟูเจี้ยน ประเทศไทย ส่งมอบหน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 20,000 ชิ้น สุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็น และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและผู้ด้อยโอกาส โดยมีคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะช่วยพัฒนาและเพิ่มความเชี่ยวชาญให้ท่านไม่มากก็น้อย
ขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกท่านที่ให้เกียรติ HIP ในการจัดงานในครั้งนี้