HIP อบรมจัดอบรม Smart Farm ฟาร์มอัจฉริยะ

HIP อบรมจัดอบรม Smart Farm ฟาร์มอัจฉริยะ

แชร์ข้อมูล :

hip อบรมจัดอบรม Smart Farm ฟาร์มอัจฉริยะ ที่ HIP (สาขาใหญ่)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมาทาง HIP ได้มีการจัดอบรม Smart Farm (ฟาร์มอัจฉริยะ) และมีการบรรยายเป็นการทำเกษตรแนวใหม่ช่วยควบคุมผลผลิตให้ดีขึ้นและการควบคุมความชื้นและความด่างในกรดด่างในดิน และทาง HIP ได้พาผู้เข้าร่วมอบรมไปชมสถานที่จัด ฟาร์มอัจฉริยะ และมีการประยุกต์กับระบบ HIP Solar cell