HIP ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

HIP ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

แชร์ข้อมูล :

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด มอบชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย KN95 ให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยไทย พร้อมคณะ
ได้มองเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การป้องกันของทีมบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 10,000 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ KN95 จำนวน 10,000 ชิ้น

เพื่อให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้นำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน โดยมีประธานผู้รับมอบ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้
ทางบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด เองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการช่วยคัดกรอกป้องกันการติดเชื้อได้อีกทางไม่มากก็น้อย