HIP ได้มอบชุดตรวจ ATK สำนักงานการแพทย์และสำนักงานอนามัย

HIP ได้มอบชุดตรวจ ATK สำนักงานการแพทย์และสำนักงานอนามัย

แชร์ข้อมูล :

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด มอบชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย KN95 ให้แก่สำนักงานการแพทย์และสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร

คุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้มองเห็นความสำคัญของการดูแลป้องกันสุขภาพของหน่วยงานและพี่น้องใประชาชนให้มีสุขภาพและปลอดภัยจากโรคภัย จึงได้เข้ามอบชุดตรวจ ATK จำนวน 20,000 ชุด และ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ KN95 จำนวน 20,000 ชิ้น ให้แก่สำนักงานการแพทย์และสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้