HIP ได้มอบชุดตรวจ ATK กระทรวงศึกษาธิการ

HIP ได้มอบชุดตรวจ ATK กระทรวงศึกษาธิการ

แชร์ข้อมูล :

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้มอบชุดตรวจ ATK ภายใต้แบรนด์ HIPBiotech ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 คุณกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดตรวจโควิด-19 ภายใต้แบรนด์ HIPBiotech (REPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD) จำนวน 10,000 ชิ้น จากคุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด โดยมีคุณกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., คุณสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ., คุณภูมิภัทร เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน., คุณประพทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. และคณะ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
รมช.ศธ. กล่าวว่า การจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้เรียน ครู บุคลาการทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้ม ทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา ที่มีการเปิดการเรียนการสอน On-Site ตามประกาศของ ศบค.ระดับจังหวัด ซึ่งแตกต่างกันไปในบริบทของแต่ละพื้นที่
ชุดตรวจโควิด-19 จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อระบบคัดกรอง ที่จะเป็นด่านแรกในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกคน
คุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของวิกฤติการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จนเป็นวิกฤติการระบาดครั้งใหญ่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กำลังเผชิญวิกฤติอย่างหนัก ทำให้ประชาชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
ในการต่อสู้กับวิกฤตินี้ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการศึกษาไทย ที่ภาคเอกชนจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมสนับสนุนภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนช่วยเหลือสังคมไทย บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ที่มีความห่วงใยในระบบการศึกษาไทย และคำนึงถึงความปลอดภัยในนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการมอบชุดตรวจโควิด ATK รุ่น D20 ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจเชื้อโอมิครอนและสายพันธ์อื่น ๆ ให้แก่ทางกระทรวงการศึกษาธิการ จำนวน 10,000 ชิ้น ในครั้งนี้ โดยหวังว่าชุดตรวจโควิด ATK จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้านความปลอดภัย แก่นักเรียน ครู อาจารย์ ในระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นประโยชน์ที่สุด