HIP ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงพยาบาลศิริราช

HIP ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงพยาบาลศิริราช

แชร์ข้อมูล :

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้มอบชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย KN95 ให้กับโรงพยาบาลศิริราชได้นำไปใช้ในการป้องกันโควิด

คุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด แบรนด์ HIP Biotech เราเองได้มองเห็นความสำคัญของการป้องกันโควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
โดยคุณทวีชัย หยาง ได้เข้าบริจาคชุดตรวจ ATK รุ่น B01 จำนวน 10,000 ชุด และหน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โดย ศ.นพ.ประสิทธ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานผู้รับมอบ และ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ในการรับมอบในครั้งนี้

ทางบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลป้องกันการระบาดของโควิดได้ไม่มากก็น้อย