HIP มอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเพื่อสนับสนุน

HIP มอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเพื่อสนับสนุน

แชร์ข้อมูล :

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด มอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเพื่อสนับสนุน "โครงการ MiniMask หน้ากากเพื่อเด็ก"

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 11.30 น. ณ ห้องทำงานประธานรัฐสภา ชั้น 10 อาคารรัฐสภา คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อสังคมและการศึกษา รับมอบหน้ากากอนามัย สำหรับเด็กจำนวน 1,000,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุน "โครงการ MiniMask หน้ากากเพื่อเด็ก" และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ จากคุณสมบัติ แซ่ตั้ง นายกสมาคมนักธุรกิจฟุเจี้ยนประเทศไทย โดยมี คุณอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และ น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะเหรัญญิกมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ

โดยหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กที่นำมามอบในครั้งนี้ได้ผลิตและออกแบบเป็นลายการ์ตูนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็ก ๆ สวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งในการนี้ คุณชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และคุณอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของเด็กทุกคน จึงได้มอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กที่ได้รับในวันนี้ให้กับบุตรหลานข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย