สัมมนา HIP เทคโนโลยี เพื่ออนาคต สำนักงานใหญ่

งานสัมนา HIP Energy Solar Cell ณ ศูนย์ฝึกอบรม HIP

แชร์ข้อมูล :

งานสัมนา HIP Energy Solar Cell ณ ศูนย์ฝึกอบรม HIP สำนักงานใหญ่

ภาพบรรยากาศงานสัมนา "HIP Energy Solar Cell" ณ ศูนย์ฝึกอบรม HIP สำนักงานใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา
โดยมีวิทยากรพิเศษ อาจารย์โกเมน เรืองศิริชานนท์ ให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อต่อยอดธุรกิจ พร้อมเรียนรู้การใช้งานพื้นฐานไฟฟ้า การออกแบบและแนวทางการตลาดอีกทั้งยังสอนทั้งการคำนวนออกแบบ ทฤษฎี-สาธิต การปฏิบัติ แนวทางการติดตั้ง การแก้ปัญหาต่างๆ และนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ จาก HIP Energy

หัวข้อในการสัมมนาที่ตอบโจทย์และไขข้อสงสัยในเรื่องของ HIP Energy Solar Cell

  • การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
  • วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ขนาน และผสม
  • การเลือกแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะกับอินเวอร์เตอร์ขนาดต่างๆ
  • การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
  • การคำนวนความคุ้มค่างาน