HIP GLOBAL ได้รับรางวัล Top Brand Awards 2023

HIP GLOBAL ได้รับรางวัล Top Brand Awards 2023

แชร์ข้อมูล :

HIP GLOBAL ได้รับรางวัล Top Brand Awards 2023 รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (Brand) ดีเด่นประจำปี 2566

รางวัล Top Best Biz & Products Awards 2023 รางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2566 ซึ่งทาง HIP ได้รับเป็นปีที่ 3 สองรางวัลคุณภาพถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและส่งเสริมการพัฒนาและการคิดค้นในทางสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รองรับนโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ก้าวไกลทัดเทียมสากล เรามุ่งทำงานเชิงรุกโดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมนวัตกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ ระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องบันทึกเวลา ระบบเข้าออกประตู ระบบไม้กั้นรถยนต์ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภันอื่นๆ และในด้านของภาครัฐที่ทางเราสนับสนุน เช่น NB IoT / Thailand Nursery Safety SOS System ตู้แจ้งเตือนอัจฉริยะ / SoS School Bus / ตู้แจ้งเตือนภัยอัฉริยะ

พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมทางสังคมให้ปลอดภัย รวมทั้งในยุคปัจจุบันที่สังคมเรากำลังเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี่ และการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน ทาง HIP มี Solution ที่พร้อมจะตอบโจทย์ เช่น Smart Home / Smart Pole / Smart Farm / Robot
และ ในส่วนพลังงานงาน HIP energy solar cell ที่ทางเราเพิ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด

โดยรางวัลTop Brand Awards 2023 รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (Brand) ดีเด่นประจำปี 2566 และ Best Biz & Products Awards 2023 รางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2566 ที่ได้รับในปีนี้ตอกย้ำถึงความตั้งใจในการพัฒนาบริการ เพื่อมอบความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว รักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัด ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ได้ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงาน นวัตกรรม และบริการดังกล่าวจะช่วย พัฒนาแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นต่อไป