HIP ทำบุญบริษัทเลี้ยงเพลพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี

HIP ทำบุญบริษัทเลี้ยงเพลพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี

แชร์ข้อมูล :

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้จัดทำบุญบริษัทเลี้ยงเพลพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้จัดทำบุญบริษัทเลี้ยงเพลพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ในวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566
เพื่อสร้างเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่บริษัทตลอดทั้งปี 2566 และสืบต่อไป โดยได้รับเกียรตินิมนต์พระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธฺมมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ รองแม่กองธรรมสนามหลวง กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประธานมูลนิธิร่มฉัตรเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์

โดยคุณทวีชัย หยาง Founder & CEO บริษัท เอชไอพี โกล บอล จำกัด เป็นผู้จัดงาน และ คุณชัชวาล เจียรวนนท์ Chairman บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ภายในงานมีการทำพิธีพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงค์ พร้อมนิมนต์พระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธุมมธโช) ทำพิธีเจิม และรดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมทั้งกิจกรรมบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ที่นำนวัตกรรมสินค้า HIP ให้ทุกท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานในอนาคต อาทิ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ Solar Cell สามารถช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายสามารถใช้งานได้ในทั้ง บ้านที่พักอาศัยจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ควบคุมและดูการแสดงผลได้ทั้งผ่าน แพลตฟอร์ม Platform รวมถึงผ่าน Application ในมือถือ ในคอมพิวเตอร์ และ ชุดชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้า ev charger ที่สามารถวางโครงข่ายจุดบริการและทำงานง่ายผ่าน Application และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทั้งระบบจาก HIP รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือ MOU Signing Ceremony Thai-Chinese Institute of Technology

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนการศึกษาและความรู้ความสามารถระหว่าง
ประเทศจีน-ไทยครอบคลุมด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ระหว่าง China Aerospace Radio and Television Group ประเทศจีน และ Thai Security Association สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยไทย
โดย Mr. Qiu Xiaojian Chairman of China Aerospace Radio and Television Group พร้อม Mr. Taveechai Yang President of Thai Security Association (TSA)

ได้ทำข้อสัญญาร่วมกันในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างจีนและไทย ในการนำเทคโนโลยีจากจีนมาช่วยการศึกษาในประเทศไทย พร้อมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาจีนมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนากลุ่มบริษัทฯ หน่วยงานและอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยใช้องความรู้และเทคโนโลยีจากจีนเข้ามามีบทบาทในอนาคต
ทั้งนี้ทาง บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ผู้บริหารและพนักงาน ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน...
ทั้งจากสถาบัน หน่วยงาน สมาคม เจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนองค์กรชั้นนำ พร้อมสื่อ ททบ.5
อาทิ คุณขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
คุณวริน อิทธิโรจนกุล
คุณธิติทัศน์ ธนัชนนท์เดชน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการขายองค์กรคุรุสภา
คุณสุรพล หวังสุนทรชัย ที่ปรึกษา บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด
พลตำรวจตรี ไพศาล พฤกษจำรูญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
พลตำรวจตรี ดอกเตอร์ อภิชัย ศรีโสภิต รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
พลเอกหม่อมหลวงสุปรีดี ประวิต ประธานสโมสรราชประชา
รวมถึง กรรมการผู้จัดการ/ประธานบริษัทฯ/กรรมการบริษัทฯ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร /คณะบริหาร
บริษัท และอีกหลายหน่วยงาน และหลายๆ ท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานและแสดงความยินดีในครั้งนี้

ทางเราขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมา ณ ที่นี้
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ประสบความสําเร็จให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายตลอดไป