HIP ร่วมกับ Burapha-Sat จัดอบรมความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญ

HIP ร่วมกับ Burapha-Sat จัดอบรมความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญ

แชร์ข้อมูล :

HIP ร่วมกับ Burapha-Sat จัดอบรมความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบำรุงและเชื่อมต่อระบบ

มื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท HIP ร่วมกับ Burapha-Sat จัดอบรมความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบำรุงและเชื่อมต่อ ระบบ