HIP SMART INNOVATION 2022 ที่ ราชบุรี

HIP SMART INNOVATION 2022 ที่ ราชบุรี

แชร์ข้อมูล :

งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 "กลยุทธเชิงรุกยกระดับสู่มืออาชีพจากศูนย์ฝึกอบรม HIP" ที่ จ.ราชบุรี

บรรยากาศ HIP SMART INNOVATION 2022 "กลยุทธ์เชิงรุกยกระดับสู่มืออาชีพจากศูนย์ฝึกอบรม HIP" ณ จังหวัดราชบุรี ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
ทีมงานเราพร้อมมากสำหรับการมอบความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในการเชื่อมต่อระบบจริง ติดตั้งโปรแกรมจริง ใช้งานได้จริง แบบไม่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ผิดหวัง

เป็นอีกครั้งที่พิเศษสุด!!..สำหรับตัวแทนจำหน่ายของ เอชไอพี ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาร่วมงานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะช่วยพัฒนาและเพิ่มความเชี่ยวชาญให้ท่านไม่มากก็น้อย