อบรม SMART FARM ณ HIP institute สำนักงานใหญ่

อบรม SMART FARM ณ HIP institute สำนักงานใหญ่

แชร์ข้อมูล :

อบรม SMART FARM ณ HIP institute สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาโอกาส

ประมวลภาพกิจกรรมเทรนนิ่ง Smart Farm ณ HIP institute สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมดีดีของทาง HIP เพื่อตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาโอกาสในการประกอบธุรกิจจาก HIP วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม เรียนรู้ กับระบบฟาร์มอัจฉริยะ ให้มากยิ่งขึ้น กับ HIP Smart Farm ต่อยอดธุรกิจเพื่อความสะดวกสบาย ด้วยอุปกรณ์ควบคุมทั้งระบบ

สอนทั้งการติดตั้งและการใช้งาน วิเคราะห์สถานการของเกษตรไทยต้องใช้กับพืชเศรษฐกิจมาแรง เช่นโรงเรือนกัญชา บริหารจัดการระบบการเพาะปลูกในทุก ๆ ขั้นตอน และสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยเทคโนโลยี เพื่อทำการตรวจสอบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการเพาะปลูกได้แบบ Real-Time พร้อมกับสามารถแสดงผลข้อมูลการเจริญเติบโตและคาดการณ์ผลผลิตได้อย่างแม่นยำ มาพร้อมกับโปรแกรมบริหารจัดการของ HIP โดยเฉพาะ

  • พบ อุปกรณ์จริงใช้งานจริง
  • รู้จักกับสมาร์ทฟาร์ม แนะนำการใช้งาน
  • การติดตั้งอุปกรณ์
  • ทดลองใช้งานจริง ผ่านโปรแกรมแบบ Real-Time
  • การแก้ปัญหา ความร้อนในโรงเรือน