op Brand Awards 2021 รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ Brand ดีเด่นประจำปี 2564

รางวัล Top Brand Awards 2021 ประจำปี 2564

แชร์ข้อมูล :

รางวัล Top Brand Awards 2021 รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (Brand)ดีเด่นประจำปี 2564

คุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัล Top Brand Awards 2021 รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (Brand)ดีเด่นประจำปี 2564 และ Best Biz & Products Awards 2021 รางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2564

สองรางวัลคุณภาพถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและส่งเสริมการพัฒนาและการคิดค้นในทางสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รองรับนโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ก้าวไกลทัดเทียมสากล โดยครั้งนี้ คุณทวีชัย หยางง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้รับมอบจาก พลเอก จิตตสักก์ เจริญสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ อดีตโฆษกกระทรวงกลาโหม ประธานพิธี