งานครบรอบ 10 ปี สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย

งานครบรอบ 10 ปี สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย

แชร์ข้อมูล :

งานครบรอบ 10 ปี สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี 2022 ครบรอบ 10 ปี สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในหัวข้องาน THAI SECURITY ASSOCIATION 10 Years Anniversary and Thailand Safety Nursery Press Conference "บทบาทเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล”

HIP ก็เป็นหนึ่งในแบร์นที่มุ่งมั่น นำระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งมุ่งสู่การเพิ่มศักยภาพ เป็นหนึ่งเดียวกับ Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีและแฟลตฟรอ์มที่ HIP มีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต และเสริมสร้างความปลอดภัยของพลเมือง ทั้งด้านที่อยู่อาศัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญและเดินหน้าพัฒนาเมืองอัจฉริยะมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พร้อมชุดอุปกรณ์ IoT และใหม่ล่าสุด SOS School Care ยกทัพสินค้ามากมายจัดเต็มเพื่องานนี้โดยเฉพาะ