งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 ที่ นครสวรรค์

งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 ที่ นครสวรรค์

แชร์ข้อมูล :

งานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 "กลยุทธเชิงรุกยกระดับสู่มืออาชีพจากศูนย์ฝึกอบรม HIP" ที่ นครสวรรค์

เก็บภาพบรรยากาศงานสัมมนา HIP SMART INNOVATION 2022 "กลยุทธเชิงรุกยกระดับสู่มืออาชีพจากศูนย์ฝึกอบรม HIP" ที่ นครสวรรค์ ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ ห้องสัมนา Forum M จัดเต็มความรู้และเทคนิค อุปกรณ์ควบคุมประตู Access Control มาให้ลูกค้า พร้อมโปรแกรมการใช้งานที่ตอบโจทย์การใช้งาน