HIP โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตร รุ่น C20H UAV

รหัสสินค้า :

C20H UAV

HIP โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตร รุ่น C20H UAV (Electfic DRONE) โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ เป็นโดรนที่ได้รับการออกแบบและผลิตสำหรับงานเกษตรโดยเฉพาะ ฉีดพ่นยาได้ต่อเนื่อง ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติด้วย GPS ใช้ระบบ Cloud บันทึกข้อมูล เก็บ Record ทำงานได้วันละ 80 ไร่ ขนาดตัวลำตามกฎหมายบังคับ (บรรจุ 10 ลิตร หนักรวม <25 กิโลกรัม มีระบบป้องกันกาชนและแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้วัตถุ 20cm ความผิดพลาดการทำงานน้อยกว่า 5% ควบคุมได้ทั้งรีโมทคอนโทรลและผ่าน Appication เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

 • โดรนที่ได้รับการออกแบบและผลิตสำหรับงานเกษตรโดยเฉพาะ
 • ฉีดพ่นยาได้ต่อเนื่อง ด้วยระบบควบคุมการยินอัตโนมัติด้วย GPS
 • ใช้ระบบ Cloud มันทึกข้อมูลเก็บ Record
 • ทำงานได้วันละ 80 ไร่
 • ขนาดตัวลำตามกฎหมายบังคับ
 • มีระบบป้องกันการชนและแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกลัวัตถุ
 • ความผิดพลาดการทำงานน้อยกว่า 5%
 • ควบคุมได้ทั้งริโหมดคอนโทรนและผ่าน Application เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

HIP Logo PDF

หมวดหมู่สินค้า :

แชร์ข้อมูล :

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด)

Model C20H UAV
ระยะฐานล้อสูงสุดในแนวทแยงมุม 1600 มม. 1900 มม.
แขนและใบพัดกางออก 2509 x 2213 x 712 มม.
แขนกางออกและพับใบพัด 1795 x 1510 x 720มม.
พับแขนและใบพัด 920 x 620 x 720 มม.

ระบบพ่น - ถังสเปรย์

ปริมาณการจัดอันดับ 15 L, เต็ม : 20 L
อัตราการใช้งานสูงสุด 15 กก. เต็ม 20 กก.

ระบบฉีดพ่น - หัวฉีด

รุ่น XR11001VS (มาตรฐาน)
อัตราการพ่นสูงสุด
จำนวน 8 หัว
3.6 L / นาที
ความกว้างสเปรย์ 4 - 6.5 เมตร
ขนาดของหยดน้ำ 130 - 250m
รุ่น XR110015VS (เลือกซื้อแยก)
อัตราการพ่นสูงสุด
จำนวน 8 หัว
4.8 L / นาที
ความกว้างสเปรย์ 4-6.5 เมตร*
ขนาดของหยดน้ำ 170 - 265m**

ระบบพ่น - เครื่องวัดการไหล

ช่วงการวัด 0.45-5 L / นาที
ข้อผิดพลาด ≤2%
Conductivity ของเหลวที่วัดได้
(ของเหลวเช่นน้ำหรือยาฆ่าแมลงที่มีน้ำ)
>50 mS /cm

น้ำหนักรวม

ไม่รวมแบตเตอรี่ 18.5 กก.
น้ำหนักมาตรฐานในการขึ้นเครื่อง 39.8 กก.
น้ำหนักบินขึ้น (ที่ระดับน้ำทะเล) สูงสุด 42.5 กก.
อัตราส่วน Thrust-Weight สูงสุด 2.25
(น้ำหนักวิ่งขึ้น 39.5 กก.)

HIP โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตร รุ่น C20H UAV Electfic DRONE โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ เป็นโดรนที่ได้รับการออกแบบและผลิตสำหรับงานเกษตรโดยเฉพาะ ฉีดพ่นยาได้ต่อเนื่อง ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติด้วย GPS ใช้ระบบ Cloud บันทึกข้อมูล เก็บ Record ทำงานได้วันละ 80 ไร่ ขนาดตัวลำตามกฎหมายบังคับ (บรรจุ 10 ลิตร หนักรวม <25 กิโลกรัม มีระบบป้องกันกาชนและแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้วัตถุ 20cm ความผิดพลาดการทำงานน้อยกว่า 5% ควบคุมได้ทั้งรีโมทคอนโทรลและผ่าน Appication เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

 • โดรนกษตรประสิทธิภาพสูง ออกแบบและผลิตมาใช้งานเกษตรกรรมโดยเฉพาะรับน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่า 10 กิโลกรัม ติดตั้งถังน้ำยาบรรจุ 10 ลิตร ทำงานได้ 20 ไร่ต่อชั่วโมง ทำงานได้รวดเร็ว คุ้มค่า
 • เกษตรกรปลอดภัย ลดปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพของเกษตรกรจากการสัมผัสยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี
 • ผลิตจากไฟเบอร์กลาส น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานต่อฝุ่นและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำงานต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพความปลอดภัยสูงสุด
 • การพ่นยาไปได้ทั่วถึงใบพืช เพิ่มเรด้าร์ตรวจสอบความสูงต้นพืชและพื้นดิน บินเหนือพืช 20 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร ทำให้ระดับการบินพ่นยาแม่นยำขึ้น
 • บินง่ายด้วยโปรแกรมการบินกึ่งอัตโนมัติ ด้วยระบบ GPS สามารถสั่งทำงานให้บินพ่นยาตามเส้นทางบิน และฉีดยาให้ทั่วเอง เมื่อน้ำยาหมดหรือแบตเตอรี่อ่อน เครื่องจะสามารถจำจุดนั้น ๆ เพื่อบินกลับไป
  และ เริ่มทำงานให้ต่อเนื่อง มีระบบป้องกันการชนสิ่งกีดขวาง ฝึกอบรมการใช้งานโดยทีมงานมืออาชีพ
 • การออกแบบที่ดี ขนาดที่เหมาะสำหรับพื้นที่เกษตรกรรม สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้สะดวก บำรุงรักษาง่าย
 • แบตเตอรี่มีความคงทน เครื่องชาร์จสามารถชาร์จเต็มเร็วเพื่อให้ทันการใช้งาน
 • โดรนเพื่อการเกษตรเป็นเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง ในยุคเกษตร 4.0 ที่น้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิต ประหยัด
  เวลา และประหยัดการใช้แรงงานคน อีกทั้งโดรนเพื่อการเกษตรยังสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตของสินค้าเกษตรได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังเพิ่มความปลอดภัยให้เกษตรกร ลดปัญหาความเสี่ยงด้าน
  สุขภาพ โดรนลดการฟุ้งกระจายของสารเคมีที่เกษตรกรอาจได้รับทั้งการสัมผัสและสูดดม ขณะฉีดพ่น เป็นทางเลือกที่น่าสนใจของการทำเกษตรสมัยใหม่ที่เกษตรกรควรนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาไปสู่การ
  เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)
 • เกษตรกรใช้โดรนเพื่อการรดน้ำ การให้ฮอร์โมน การให้ปุ๋ยทางใบ เพื่อลดข้อจำกัดของต้นพืชที่สูง ซึ่งโดรนทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงประหยัดเวลามากกว่าการใช้แรงงานคน โดรน 1ลำ สามารถฉีดพ่นพืช
  ไร่อย่างข้าว มันสำะหลัง และอ้อยได้จำนวน 80-100 ไร่ต่อวัน ซึ่งใช้แรงงานมาควบคุมโดรน 1-2 คน เท่านั้น ขณะที่เมื่อเทียบกับแรงงานคนอย่างเดียวอาจต้องใช้คน 10-20 คน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HIP โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตร รุ่น C20H UAV”

Your email address will not be published. Required fields are marked *