HIP Interactive Smart Pole

รหัสสินค้า :

Smart Pole

HIP Interactive Smart Pole เป็นชุดอุปกรณ์เสาสำเร็จรูปที่สามารถสร้างพลังงานเลี้ยงตัวเองได้ 24 ชั่วโมง มีอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบ 2 ทาง พร้อมชุด Sensors ที่ติดตั้งได้ตามความต้องการ สามารถนำไปใช้เพื่อวัดค่าต่าง ๆ ตามหน้างานที่ต้องการ พร้อมนำไปใช้งานในสถานที่ต่างๆได้

 • สามารถติดตั้งกล้อง Ai เพื่อตรวจจับเป้าหมายที่ต้องการได้ เช่นทะเบียนรถ,ใบหน้าผู้ต้องสงสัย
 • มี IOT Sensors รับค่าต่าง ๆได้หลากหลาย รวมถึงค่าจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ จากอากาศ, แม่น้ำ, ดิน etc.
 • เก็บข้อมูลเป็น Big Data เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ย้อนหลังได้
 • ระบบ Self Power ผลิตพลังงานเอง 24 ชั่วโมง และสำรองพลังงานได้ในตัว
 • สามารถเชื่อมต่อกับ CCTV เอกชนระบบไฟถนน และระบบอื่นๆ ได้
 • ทำให้ทราบความเป็นไปของเมืองได้ตลอดเวลาและทันที พร้อมเก็บข้อมูลเอาไว้ตลอดเวลา
 • มี Scene Mode เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ เรียนรู้ข้อมูลจาก Sensors และประมวลผล ให้ได้ Output ที่ต้องการ
 • มีปุ่ม Emergency สำหรับแจ้งเหตุด่วน หรือ VDO message
 • เป็น Smart 1/0 มี Output สามารถสั่งอุปกรณ์ให้ทำงานเองโดยอัตโนมัติเช่นควบคุมประตูน้ำ, ควบคู่การรดน้ำต้นไม้ (sensor จากความชื้นในดิน)

HIP Logo PDF

หมวดหมู่สินค้า :

แชร์ข้อมูล :

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด)

LED Display แสดงผลค่าต่างๆ รวมถึงภาพนิ่งและ VDO Solar Cell & Wind Turbine Generate Power 24 Hours

Public Announcement

 • ระบบกระจายเสียง VOIP
 • ระบบกระจายเสียงด้วยการ Play File

IOT Cloud Edge

 • IOT Data-Sync & Forward
 • Communicate with CCTV (Snapshot & VDO clip)
 • Device Monitoring
 • Local Database Server
 • Local Output

Emergency Button

 • Live VDO Call
 • VDO Message

CCTV + AI

 • Real Time VDO
 • Analyzed Images
 • Push VDO & Snapshot photos
 • License Plate Recognitions
 • Face Detection & Recognitions, etc.

IOT Sensors

 • PM2.5
 • Temperature
 • Humidity
 • Flood Detector
 • Level Sensor
 • Air Quality Sensor (Co, Co2, So2 etc.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • จุดที่มีมลภาวะ มลพิษสูง เก็บข้อมูลสภาวะแวดล้อม ค่าฝุ่น PM2.5, Co, C02 ค่ามลภาวะทางเสียง
 • ท่าเรื่อ สำหรับรับแจ้งเหตุ กระจายข่าวสารต่างๆ ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทางข้อมูล Covid19
 • สวนสาธารณะ เพิ่มความปลอดภัย แจ้งเหตุได้ทันที รายงานคุณภาพอากาศ ให้ผู้ที่ออกกำลังกายระบบอัตโนมัติสามารถสั่งรดน้ำตื้นไม้เอง สั่งเครื่องพ่นหมอกให้ทำงาน เมื่ออากาศร้อน etc.
 • แหล่งท่องเที่ยว - ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวเป็นจุดแจ้งเหตุด่วน และสร้างความอุ่นใจ ลดอาชญากรรม (การป้องปราม +การรักษาความปลอดภัยเชิงรุก)
 • แหล่งชุมชน สำหรับกระจายข่าวสารรับแจ้งเหตุด่วนต่าง ๆ รับรายงานข้อมูลผู้ค้ายาเสพติด, Covid19
 • แหส่งอุตสาหกรรม ที่สร้างปัญหามลพิษทางเสียงทางอากาศ ทางน้ำ (น้ำเสีย, ปล่อยสารหนักลงในน้ำ)
 • ตลาดสด แหล่งค้าขาย สร้างความอุ่นใจให้ประชาชนและป้องปราม อาชญากรรม ให้ข้อมูล Covid19

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HIP Interactive Smart Pole”

Your email address will not be published. Required fields are marked *