HIP เครื่อง X-Ray Generator รุ่น CMX6550

รหัสสินค้า :

CMX6550

HIP เครื่อง X-Ray Generator รุ่น CMX6550 เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการส่องทะลุผ่านกระเป๋า หีบห่อ หรือ พัสดุ เพื่อตรวจสอบว่ามีวัตถุใดอยู่ภายใน เพื่อป้องกันบุคคลนำวัตถุไม่พึงประสงค์ เช่น อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด เข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณควบคุม และเป็นระบบที่นำเครื่อง X-ray Generator มาต่อร่วมกับระบบสายพานขนส่งเพื่อนำกระเป๋าหรือพัสดุเข้าเครื่อง แบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ระบบนี้มีช้อดีที่เห็นได้ชัดคือ มีความรวดเร็วสูง สามารถตรวจสอบกระเป้าได้เป็นจำนวนมาก

 • ใช้ไฟ AC 220V
 • ใช้กำลังไฟสูงสุด 1 กิโลวัตต์
 • ป้องกันสัญญาณรบกวนมากกว่า 58 dB
 • ความเร็วในการ Scan 0.22m/s
 • น้ำหนัก 170 กิโลกรัม
 • ขนาด 650 (กว้าง) x 500 (สูง) มม.
 • สามารถเลือก Scan ได้ทั้งภาพ สี และ ขาว-ดำ

HIP Logo PDF

หมวดหมู่สินค้า :

แชร์ข้อมูล :

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด)

Model CMX6550
X-Ray security inspection system 1 เซ็ต
LCD monitor 1 เครื่อง
Control Panel Key 1 หน้าจอ
Wireless keyboard and mouse 1 บอร์ดควบคุม
Toolbox 1 กล่อง
Baggage Receiving Tray 1 ส่วน

**** นำอุปกรณ์ดังกล่าวมาประกอบเชื่อมต่อกัน โดยใช้สายสำเร็จมาต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ

ทำไมต้องตรวจ X-Ray?

เพื่อตรวจหาวัตถุต้องสงสัย โดยจะเป็นการตรวจโดยใช้สายตาเจ้าหน้าที่กันแบบชิ้นต่อชิ้น ซึ่งหลักการของเครื่อง X-ray ไม่มีอะไรซับซ้อน ตัวเครื่องจะตรวจหาวัตถุ 3 ประเภท และแบ่งเป็นสีเพื่อแสดงบนหน้าจอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย โดย 3 ประเภทนั้นคือ

 • วัตถุอินทรีย์ (Organic)
 • วัตถุอนินทรีย์ (Inorganic)
 • โลหะ (Metal)

เอ็กซเรย์ คือ รังสี หรือ แสงชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เดียวกับแสงสว่างธรรมดา เอ็กซ์เรย์นี้มีลักษณะเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคของแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีช่วงคลื่นสั้นมาก ความยาวช่วงคลื่นตั้งแต่ 0.04-1000 อังสตรอม (Angstrom) (อังสตรอม คือ หน่วยวัดความยาว ช่องคลื่น 1 อังสตรอม (A) เท่ากับ 10-7 เซนติเมตร) หรือ อยู่ระหว่างรังสีแกมม่า กับรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต

คุณสมบัติของเอ็กซเรย์คล้ำยคลึงกับแสงสว่างธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ แต่คุณสมบัติพิเศษ คือ มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านวัตถุต่าง ๆ ได้มากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับความแน่นทึบ
และน้ำหนักอะตอมของวัตถุที่ผ่านอีกด้วย

การฉายเครื่อง X-Ray จะมีระดับสีในการแสดงความเข้มของวัตถุ

 • มวลสาร Z < 10 (เล็ก) จะแสดงสีส้ม
 • มวลสาร 10 ? Z ? 18 (กลาง) จะแสดงสีเขียว
 • มวลสาร Z > 18 (ใหญ่) จะแสดงสีฟ้า

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HIP เครื่อง X-Ray Generator รุ่น CMX6550”

Your email address will not be published. Required fields are marked *