HIP เครื่อง X-Ray Generator รุ่น CMX10080

รหัสสินค้า :

CMX10080

HIP เครื่อง X-Ray Generator รุ่น CMX10080 เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการส่องทะลุผ่านกระเป๋า หีบห่อ หรือ พัสดุ เพื่อตรวจสอบว่ามีวัตถุใดอยู่ภายใน เพื่อป้องกันบุคคลนำวัตถุไม่พึงประสงค์ เช่น อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด เข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณควบคุม และเป็นระบบที่นำเครื่อง X-ray Generator มาต่อร่วมกับระบบสายพานขนส่งเพื่อนำกระเป๋าหรือพัสดุเข้าเครื่อง แบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ระบบนี้มีช้อดีที่เห็นได้ชัดคือ มีความรวดเร็วสูง สามารถตรวจสอบกระเป้าได้เป็นจำนวนมาก

  • เวลาปิดเครื่องแต่ใช้กุญแจหมุนหนึ่งครั้ง เครื่องจะปิดระบบอัตโนมัติ
  • วัสดุตะกั่วมี film ป้องกันสัมผัสและลวด ป้องกันเปื้อนสารจากตะกั่ว
  • ไม่ว่าเครื่องอยู่ในสถานะทำงานหรือ standby หน้าจอสามารถแสดงภาพแบบไดนามิกได้

HIP Logo PDF

หมวดหมู่สินค้า :

แชร์ข้อมูล :

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด)

Model CMX10080
Tunnel Size 1000(W) x 800(H) mm
Conveyor Speed 0.22m/s
Conveyor Max Load 200kg
Resolution diameter : 0.0787mm
metal wire
Spatial Resolution Level diameter : 1.0mm,
vertical diameter : 1.0mm
Penetrate Resolution diameter : 0.16mm
Penetration 43mm steel film
Film Safety Guarantee IS01600 Film
Leakage Radiation 0.11uGy/h

ทำไมต้องตรวจ X-Ray?

เพื่อตรวจหาวัตถุต้องสงสัย โดยจะเป็นการตรวจโดยใช้สายตาเจ้าหน้าที่กันแบบชิ้นต่อชิ้น ซึ่งหลักการของเครื่อง X-ray ไม่มีอะไรซับซ้อน ตัวเครื่องจะตรวจหาวัตถุ 3 ประเภท และแบ่งเป็นสีเพื่อแสดงบนหน้าจอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย โดย 3 ประเภทนั้นคือ

  • วัตถุอินทรีย์ (Organic)
  • วัตถุอนินทรีย์ (Inorganic)
  • โลหะ (Metal)

เอ็กซเรย์ คือ รังสี หรือ แสงชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เดียวกับแสงสว่างธรรมดา เอ็กซ์เรย์นี้มีลักษณะเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคของแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีช่วงคลื่นสั้นมาก ความยาวช่วงคลื่นตั้งแต่ 0.04-1000 อังสตรอม (Angstrom) (อังสตรอม คือ หน่วยวัดความยาว ช่องคลื่น 1 อังสตรอม (A) เท่ากับ 10-7 เซนติเมตร) หรือ อยู่ระหว่างรังสีแกมม่า กับรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต

คุณสมบัติของเอ็กซเรย์คล้ำยคลึงกับแสงสว่างธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ แต่คุณสมบัติพิเศษ คือ มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านวัตถุต่าง ๆ ได้มากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับความแน่นทึบ
และน้ำหนักอะตอมของวัตถุที่ผ่านอีกด้วย

การฉายเครื่อง X-Ray จะมีระดับสีในการแสดงความเข้มของวัตถุ

  • มวลสาร Z < 10 (เล็ก) จะแสดงสีส้ม
  • มวลสาร 10 ? Z ? 18 (กลาง) จะแสดงสีเขียว
  • มวลสาร Z > 18 (ใหญ่) จะแสดงสีฟ้า

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HIP เครื่อง X-Ray Generator รุ่น CMX10080”

Your email address will not be published. Required fields are marked *